Vnitřní oznamovací systém – Whistleblowing

OCHRANA OZNAMOVATELŮ A VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Směrnice je uveřejněna na webových stránkách společnosti ( ssmost.cz).
Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení:
a) elektronicky na e-mailovou adresu ( prislusnaosoba@ssmost.cz )
b) písemně na adresu zaměstnavatele
Speciální stavby Most spol. s ro.
Příslušná osoba
Josefa Suka 261/11
RO.Box 26
43401 Most
c) nebo telefonicky na čísle +420 731 133 582
(od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00).

Požádá-li o to oznamovatel, bude mu umožněno podat oznámení osobně.

Příslušnými osobami jsou tímto určeni:
Jiřina Barbora Kybalová,nar 08.12.1976,bytem B. Vrbenského 1083/28,
43401 Most
ing. Petr Madar, nar 13.09.1960, bytem Slovanská 1385, 43401 Most

SMĚRNICE Č.2.PDF

VYMEZENÍ OBLASTÍ PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ.PDF