Demoliční práce

  • Demolice železobetonových nebo zděných konstrukcí
  • Demolice ocelových konstrukcí
  • Demolice mostních konstrukcí
  • Demolice komínů a chladících věží
  • Demontáže elektrárenských a teplárenských kotlů
  • Demolice sklářských van a jiné specifické demontáže.
  • Demoliční práce jsou prováděny mechanickým rozebíráním za pomoci speciální těžké techniky, odstřelem nebo ručním rozebíráním a pálením konstrukcí.
  • Veškeré tyto práce jsou prováděny včetně vytřídění a uložení vzniklých odpadů v souladu se zákonem o hospodaření a ukládání odpadů. Na přání zákazníka je prováděna recyklace betonové a cihelné suti předrcením.